Vlasti.BG Logo
Властта на думите по-силна от думите на властта

За реклама

Цялостно медийно отразяване за Парламентарни Избори 2017 в портала Vlasti.bg.

I. Пълно медийно отразяване на всички събития на партията от предизборната кампания. Материалите се подават от предизборния щаб на партията, като биват поотделно или заедно:
- Tекст,
- Изображения
- Видео материал/и качен/и на външна платформа тип YouTube и вграден във Vlasti.bg.

II. До 15(петнадесет) мнения, анализи и интервюта с кандидат/ите или представители на партията, предостаени от предизборния щаб на партията. Материалите биват поотделно или заедно:
- Tекст
- Изображения
- Видео материал/и качен/и на външна платформа тип YouTube и вграден във Vlasti.bg.
III. До 2(два) статични банера с размери 300x600, 300x250, 300x300 или 728x90. Банера/ите се поставят за срок от 30 дни на ротационен прицип

Цена за цялостно медийно отразяване: 9000 лв.

Частично медийно отразяване в портала Vlasti.bg.

I. Медийно отразяване на до 3(три)събития за седмица, на партията от предизборната кампания. Материалите се подават от предизборния щаб на партията, като биват поотделно или заедно:
- Tекст,
- Изображения
- Видео материал/и качен/и на външна платформа тип YouTube и вграден във Vlasti.bg.

II. До 8(осем) мнения, анализи и интервюта с кандидат/ите или представители на партията, предостаени от предизборния щаб на патията. Материалите биват поотделно или заедно:
- Tекст
- Изображения
- Видео материал/и качен/и на външна платформа тип YouTube и вграден във Vlasti.bg.

III. Един статичен банер с размери 300x600, 300x250, 300x300 или 728x90. Банера се поставят за срок от 30 дни на ротационен прицип
 
Цена за частично медийно отразяване: 6000 лв.
Всички цени не включват ДДС