Vlasti.BG Logo
Властта на думите по-силна от думите на властта

Закон и ред

Прокуратурата оневини бившия здравен министър

11:47 | 13 ноем. 2017 | Видяна 368
На снимката: Бившият здравен министър д-р Николай Петров

Бившият здравен министър Николай Петров не е извършил престъпление по служба във връзка с обществената поръчка за ортопедични консумативи на ВМА. Това е преценката от повторната проверка по казуса, изпълнена от Военно-апелативната прокуратура.

Няма и формално наличие на конфликт на интереси при Петров - въпреки че победителят в оспорваната поръчка е бил партньор на дъщеря му, той не е "свързано лице" с него по смисъла на разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Такъв извод е направен "погрешно" от одиторите от Министерството на отбранат, посочват от ВАоП

"До 6 август 2017 г. Явор Цонев (представляващ Ортопедие Инвекс) е бил с постоянен и настоящ адрес в град Разград. Едва на посочената дата Цонев се е регистрирал на адрес в Банкя, на който на 25 юли 2016 г. (11 месеца по-късно) се е регистрирала и (Руслана) Петрова. Това обстоятелство дава основание да се приеме, че двамата се намират във фактическо съжителство от 25 юли 2016 г., близо година и седем месеца след сключването на договора за доставка (във ВМА) и близо 2 г. и седем месеца от раждането на детето им", се казва в постановлението.

От обясненията на ген. Петров се установява, че той се запознал лично с Явор Цонев след юли 2016 г., казва още военният прокурор полк. Данов.

Той обаче отчита наличие на нарушения на вътрешните условия за провеждане на поръчката с "Ортопедие Инвекс", заради които ще изпрати доклада си до Агенцията за държавна финансова инспекция.

Установено е, че договорът за доставка е сключен без посочване на данните за данъчна регистрация и БУЛСТАТ на обединението "Ортопедие Инвекс", с което е допуснато нарушение на Правилника за прилагане на закона за обществени поръчки и на обявените от самия Николай Петров като началник на ВМА Условия за участие в процедурата.

Това е допуснато, въпреки че договорът е съгласуван и с началника на Правния отдел на ВМА.

При така установената фактическа обстановка може да се направи единствено възможния и обоснован правен извод, че с подписването на договора за периодична доставка с рег. № 638/13.01.2015 г. на 13.01.2015 г., ген. Н. Петров е допуснал нарушение на чл. чл. 49, ал. 1 от ППЗОП /отм./ и на т. 9.5 от утвърдените от него Условията за участие в процедурата.

За нарушаване на правилника виновните лица и лицата, които са допуснали извършване на нарушение носят административнонаказателна отговорност по реда на чл. 32 от ЗАНН, а актовете за установяване на нарушения по правилника се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършването му, се посочва в постановлението.

Договорът между Николай Петров и Явор Цонев е подписан на 13 януари 2015, т.е. давността на нарушението изтича след 2 месеца.

Прокуратурата посочва, че дори да се приеме за налично "неизпълнение на задължения по служба" от страна на Николай Петров, от договора с "Ортопедие Инвекс" практически не са настъпили вредни последици. Поради тази причина деянието не може да се приеме за престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Сигнал е изпратен и до ръководителя на Военно-окръжната прокуратура заради "констатираното формално извършване на началната проверка по случая" от страна на прокурора Адалберт Кръстев, който беше преписал дословно защитното становище на Николай Петров.

"След като се запознах с материалите по преписката приемам, че разпоредената и извършена проверка не е била обективна, всестранна и пълна. Основание за този извод дава обстоятелството, че преписката не е окомплектована с всички документи, относими към предмета на проверката от една страна, а от друга, че от дадените 14 писмени указания от прокурора, следователят е изпълни едва 3 в пълен обем", се казва в постановлението на втората прокурорска проверка.

Заради разследване на бТВ, базирано на данни от одитния доклад, ген. Николай Петров подаде оставка като министър на здравеопазването.

vlasti.bg


Коментари

Разследването за ВМА: Нарушения има, престъпления - не

Още новини от категорията